کمرشکن ها 
کمرشکن ها توانایی حمل بار بیشتری نسبت به تریلی ها دارند و به همین دلیل معمولاً برای حمل محموله های حجیم و سنگین استفاده می شود (ترافیکی) .

کمرشکن 2 محور (با محورهای کشنده جمعاً 5 محور) :
وزن کل کشنده و دنباله : 16 تن
ظرفیت حمل : 24 تن
جمع وزن کشنده با بار : 40 تن
طول بار خور (کف) : 8 الی 9 متر
طول کل (کشنده و دنباله) : 5/16 متر
عرض : 60/2 متر

 

کمرشکن 4 محور (با محورهای کشنده جمعاً 7 محور):
وزن کل کشنده و کف : 24 تن
ظرفیت حمل : 38 تن
جمع وزن کشنده با بار : 62 تن
طول بار خور (کف) : 11 الی 12 متر
طول کل (کشنده و دنباله) : 20 متر
عرض : 3 متر
 

کمرشکن 11 محور:
به این دستگاه قبل از دنباله 4 محور قطعه ای بنام دالی وصل می شود که 4 محور دارد .
کشنده (3 محور) + دالی (4 محور) + دنباله (4 محور) = 11 محور
وزن دالی : 10 الی 12 تن
وزن کل (کشنده و دالی و دنباله) : 41 تن
ظرفیت حمل : 55 تن
جمع وزن کل با بار : 96 تن
طول بار خور (کف) : 11 الی 12 متر
عرض : 3 متر
طول کل (کشنده و دنباله و دالی) : بیشتر از 22 مترتریلی کفی 
این دستگاه ها برای حمل محموله هایی که نیاز به بسته بندی ندارند یا بارگیری آنها با جرثقیل صورت می گیرد و یا حجم زیادی دارند (ترافیکی) به کار می روند
ابعاد و ظرفیتها :
طول کف : 10 الی 60/13 متر
عرض : 40/2 الی 50/2 متر
ارتفاع از سطح زمین : 40/1 الی 50/2 متر
ظرفیت کل : تا سقف 40 تن

تریلی بغلدار 
این دستگاه تقریباً مثل کامیونهای اطاقدار می باشد ، ولی ظرفیت وزنی و حجمی بیشتری نسبت به آنها دارد . توجه داشته باشید که درب های بغل آن همگی باز می شوند (برای بارگیری و تخلیه آسانتر)
ابعاد و ظرفیتها :
طول دنباله (کف) : 12 الی 60/13 متر
عرض : 40/2 الی 50/2 متر
ارتفاع از سطح زمین : 40/1 الی 50/1
ارتفاع دیواره ها : 80 الی 120 سانتی متر
ظرفیت کل : 40 تن
حداكثر وزن كمرشكن 5 محور جهت حمل بار ) 
42 تن
(حداكثر وزن كمرشكن 7 محور جهت حمل بار )
60 تن
(حداكثر وزن كمرشكن 11 محور جهت حمل بار )
96 تن
حداكثر وزن هر محور در كمرشكنها در جاده
هاي ايران 9 تن مي باشد
حداكثر وزن هر محور در بوژي در جاده هاي
ايران 17 تن مي باشد


تاريخ : چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391 | 13:31 | نويسنده : amik ovasi |

واين كشنده اي كه ملاحظه مي كنيد بهترين كاميون سال 2012 ازطرف شركت مرسدس بنزآلمان گرديد.تاريخ : یکشنبه ششم فروردین 1391 | 15:18 | نويسنده : amik ovasi |